Interview Hans van der Heijden

Brandweer aan het woord

We hebben een telefonisch interview met Hans van der Heijden naar aanleiding van informatiebijeenkomsten in het Land van Cuijk met als thema "Brand, ieders nachtmerrie". In deze presentatie komen alle zaken rondom brandveiligheid aan de orde. Hans is Adviseur Veilig Leven / Medewerker Risicobeheersing werkzaam bij Brandweer Brabant Noord. Hij is 62 jaar oud en werkt al vanaf zijn twintigste bij de brandweer.

september 2023 | Land van Cuijk

Foto intervieuw Hans van de rHeijden

Zolang mogelijk zelfstandig thuis wonen

Wat is er ten opzichte van vroeger veranderd?

Hans steekt meteen van wal: "Mensen worden steeds ouder en blijven langer zelfstandig wonen. Dat is mooi, maar dat leidt ook tot andere extra aandachtspunten. Mensen met een beperking en ouderen die zelfstandig thuis wonen, zijn vaker vergeetachtig, langzamer en, ik moet het toch zeggen, onvoorzichtiger. Het zijn geen ingewikkelde zaken. Je moet denken aan een pan op het fornuis laten staan, onvoorzichtig omgaan met elektrische dekens en brandbare stoffen, en het niet veilig opladen van batterijen. Daarbij komt dat pannen die onbeheerd op elektrische en inductie kookplaten staan, echt in brand kunnen vliegen. Het belangrijkste advies dat wij geven, is proberen een brand te voorkomen!"

Van rook word je niet wakker, toch?

Hans reageert meteen: "Ben je ervan bewust dat brand zomaar kan ontstaan? Zorg voor een brandveilige omgeving door voorzichtig om te gaan met brandbare stoffen. En heel belangrijk: zorg dat er in je huis rookmelders op de juiste wijze zijn geplaatst. Van rook word je niet wakker. Mensen onderschatten wat rook in een kamer of huis betekent. Dus snel gewekt of gewaarschuwd worden dat er rook is, kan van levensbelang zijn. Meestal is er bij rook ook vuur dat snel om zich heen kan grijpen. Het is niet overdreven om te zeggen dat in die gevallen elke minuut telt."

Maar nu is er brand. En wat moet je dan doen?

"Je medebewoners waarschuwen dat er brand is en dan zo snel mogelijk naar buiten. Meteen 112 bellen. Van de centralist van de brandweer krijg je dan instructies over wat je het beste kunt doen. Dan kun je ook kijken wat je zelf nog kunt doen. Maar wees voorzichtig. Is de brand groter dan een brandende prullenbak, pas dan op. Voor je het weet staat alles in lichterlaaie en breng je jezelf in gevaar. Tijdens de informatiebijeenkomsten gaan we uitgebreid in op deze praktische zaken. En vergeet niet, de brandweer is er gemiddeld binnen 8 minuten."

Dus geen brandweerheld spelen?

“Nee, zeker niet. Zorg in de eerste plaats voor je eigen veiligheid en die van je medebewoners. Bel 112 en informeer goed wat er brandt en of er nog mensen in huis zijn. Tijdens de bijeenkomst zullen we dieper ingaan op wat je zelf wel en niet moet doen. Als de brandweer komt en goede informatie heeft, zijn zij in staat snel op te schalen en andere hulpdiensten op te roepen. Tijdens de informatiebijeenkomsten zullen we daar uitgebreid op ingaan.”

Wordt er ook informatie gegeven over blusmiddelen, brandgevaarlijke apparaten en stoffen?

"Ja, dat krijgt zeker aandacht. Welke blusmiddelen er zijn en welke in een gewoon huis bruikbaar zijn. Belangrijk is dat je snel inschat wat je moet doen bij een beginnende brand. Wat kan je nog zelf doen? Wat is wel en niet verantwoord? Daar kun je niet zomaar een antwoord op geven. Daar zullen we dus veel aandacht aan besteden. Maar we zullen ook ingaan op de toegankelijkheid van de woning bij een brand. Rolluiken krijgen daarbij zeker aandacht. Maar denk ook aan brandgevoelige materialen die je in huis hebt. Hoe kun je daar het beste mee omgaan?"

Wat zou je nog willen toevoegen?

"Kom naar de informatiebijeenkomst en informeer jezelf over wat je het beste kunt doen voor jou en je medebewoners. Waarschuw anderen bij brand, bel 112, verlaat het huis, en vergeet niet de deuren achter je dicht te doen en buiten te blijven. Installeer rookmelders en blijf alert. Dus bereid je voor op wat je moet doen in een noodsituatie. Tijdens de bijeenkomst is er ruimschoots tijd en aandacht om vragen te beantwoorden. Dus laat je optimaal informeren!"

Waar en wanneer

Waar en wanneer vinden de informatiebijeenkomsten plaats?

  • Woensdag 4 oktober van 10.00-12.00 uur in hotel Riche in Boxmeer
  • Woensdag 4 oktober van 13.30-15.30 uur in het Wapen van Wanroij
  • Woensdag 4 oktober van 19.30-21.30 uur in MFA de Valuwe Cuijk
  • Woensdag 5 oktober van 19.30-21.30 uur in Het Lagerhuis in Mill

Voor wie is de informatiebijeenkomst bedoeld? En is aanmelden verplicht?

"De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die de brandveiligheid van zijn naasten en zichzelf belangrijk vindt. Aanmelden is fijn op secretaris@toegankelijklvc.nl, maar het is niet verplicht. Kom gerust. Je steekt er veel van op waardoor je beter weet hoe je een brand kunt voorkomen en wat je moet doen als er toch een brand uitbreekt."

Bedankt, Hans, en succes met jouw belangrijke activiteiten bij Brandweer Brabant Noord.

Deel dit bericht

Heeft u zelf een interessant bericht, belangrijke informatie of weet u van een verrassende ontwikkeling over toegankelijkheid en inclusie: tip ons!