Een toegankelijke samenleving
ook voor mensen
met een beperking
Wie?

De Stichting Toegankelijk Land van Cuijk staat voor een toegankelijke gemeente Land van Cuijk. Een gemeente, die stap voor stap een inclusieve en toegankelijke samenleving wordt, waar iedereen met een beperking volwaardig mee kan doen.

Doe mee!

Heb jij een beperking en wil je delen welke obstakels je, letterlijk of figuurlijk, tegenkomt? Of wil je helpen ons doel te bereiken, activiteiten mee organiseren, gebouwen schouwen? Mail ons:

Actueel

Wat?

Toegankelijk Land van Cuijk wil bereiken dat alle inwoners van de gemeente Land van Cuijk volwaardig mee kunnen doen in de samenleving.

Uitgangspunt hierbij is het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap. Dit verdrag bevordert, beschermt en waarborgt de mensenrechten van mensen met een beperking. Nederland heeft zich verplicht om de samenleving toegankelijk te maken voor iedereen met een beperking.

Hoe?

Toegankelijk Land van Cuijk probeert dit doel op verschillende manieren te verwezenlijken:

Lokaal

In elke voormalige gemeente van Land van Cuijk is een werkgroep actief. Neem contact op met de werkgroepen als u benieuwd bent naar hun activiteiten:

Bestuur

Rob Poel, voorzitter
Guus Fonteijn, penningmeester
Jeannette Schröter, secretaris
Corrie Schilderink, bestuurslid
Mieke van der Kolk, bestuurslid

Want iedereen telt mee!