Kop anthonis
Ook als je laag­geletterd bent, tel je mee!
Over ons

Wij willen dat alle inwoners van de voormalige gemeente Sint Anthonis volwaardig mee kunnen doen in de lokale samenleving. We richten ons daarbij niet alleen op mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, maar ook op mensen die laaggeletterd zijn of mensen met de ziekte dementie.

Actueel in Sint Anthonis

Hoe doen wij dit?

Samen met de andere platforms zorgen wij dat het Land van Cuijk een toegankelijke en inclusieve samenleving vormt.

 • Wij werken aan de bewustwording door bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten – inwoners en o.a. medewerkers van de gemeente moeten weten dat iedereen evenveel recht heeft om mee te doen in de samenleving.
 • Wij behartigen de belangen van de doelgroep.
 • Wij volgen kritisch het gemeentelijk beleid
 • Wij bevorderen het overleg tussen verschillende organisaties en instellingen.
 • Wij geven voorlichting en verstrekken informatie aan de doelgroep (en mensen in hun omgeving)
 • Wij schouwen (openbare) gebouwen op toegankelijkheid
 • Wij geven adviezen om de toegankelijkheid van gebouwen te verbeteren
 • Wij zijn kritisch op verkeersmaatregelen en bijvoorbeeld parkeervoorzieningen
 • Wij organiseren scootmobieltrainingen
 • Wij hebben bankjes laten plaatsen langs de wandelroutes voor mensen met een beperking
 • Wij organiseren informatieavonden over zaken als erfrecht en bewindvoering
 • Wij organiseren maandelijks een Danceparty voor mensen met een beperking
 • Wij ontwikkelen nieuwe initiatieven op gebied van wonen, bereikbaarheid en gebruik van openbare gebouwen, openbaar vervoer, verkeer, ontspanning en sport.

Bij ons doet iedereen mee!

Contact

Corrie Schilderink
(voorzitter a.i.) 06 23 40 44 89

Marja Thijssen
(secretaris) 

Toon Bardoel
(penningmeester)

Want iedereen telt mee!