Bewust­wording van de uitdagingen is vaak een eye opener
Over ons

Toegankelijk Grave wil dat alle inwoners van de voormalige gemeente Grave volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. Uitgangspunt hierbij is het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap. Doel van dit verdrag is het bevorderen, beschermen en waarborgen van de mensenrechten van mensen met een beperking.

Actueel in Grave

Hoe doen wij dit?

Samen met de andere platforms zorgen wij dat het Land van Cuijk een toegankelijke en inclusieve samenleving vormt.

  • Wij behartigen de belangen van de doelgroep
  • Wij geven informatie en advies aan de gemeente, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven
  • Wij zijn kritisch op de toegankelijkheid van openbare gebouwen
  • Wij geven, waar nodig, adviezen om de toegankelijkheid te verbeteren
  • Wij maken inwoners en ondernemers bewust van de obstakels waar mensen met een beperking mee te maken krijgen, onder meer door voorlichting
  • Wij zijn actief betrokken geweest bij de herinrichting van de N324
  • Wij zijn actief betrokken geweest bij de herinrichting van de Trompetterstraat
  • Wij hebben een aangepaste rolstoel-picknicktafel laten maken
  • Wij hebben een bordje ‘geen fietsen op de stoep’ ontwikkeld en deze is door praktisch alle ondernemers in het centrum in de etalage geplaatst
  • Wij hebben Arriva gevraagd om braillebordjes bij de bushaltes op het busstation van Grave te plaatsen en zijn betrokken geweest bij de uitvoering hiervan

Soms maakt een kleine aanpassing al een wereld van verschil voor mensen met een visuele beperking!

Contact

Jenneke van Dongen
(voorzitter) 06 14 06 23 91

Peter Hendriks (secretaris)
Cor Verhaaren (penningmeester)
Chantal Hendriks (bestuurslid)
Ton Brouwer (bestuurslid)

Overige leden
Ria Genevasen
Henk Josemanders
Emmely Louwers
Elly Peters
Wim Pierik
Irene Schumans
Els Willekes
Meinte Ypma

Want iedereen telt mee!