Knelpunten tegels

Knelpunten opgelost

De N324 is een belangrijke rijksweg, die door Grave loopt. Het centrum van Grave bevindt zich aan de ene kant van de weg en verschillende woonwijken aan de andere kant. Een goede en veilige oversteek van deze drukke weg is dan ook belangrijk, zeker voor mensen met een beperking.

juni 2024 | Grave

Tegel verlegd bij verkeerslichten

Enige maanden geleden werden op verzoek van het Platform Toegankelijk Grave de diverse partijen, die zich met deze weg bezighouden, bij elkaar geroepen. Bij de verkeerslichten waren nog de nodige obstakels, zo hadden leden van het platform aangegeven. Vertegenwoordigers van de provincie Noord Brabant, projectleiders namens de uitvoerder Heijmans en enkele blinde leden van het platform bogen zich over een nog betere toegankelijkheid van de oversteekplek. Ter plekke werd duidelijk aangegeven waar nog meer noppentegels en ribbeltegels, die dienen als geleidelijnen en als oversteekwaarschuwing, gelegd moesten worden. Of hoe en waarom tegels verlegd moesten worden. Onlangs werden al deze aanpassingen uitgevoerd. Hiermee is een veilige oversteek gegarandeerd.

Deel dit bericht

Heeft u zelf een interessant bericht, belangrijke informatie of weet u van een verrassende ontwikkeling over toegankelijkheid en inclusie: tip ons!