Uitreiking

Platform Mill overhandigt certificaten

Op dinsdagavond 16 mei werden in de Nieuwenhof in Mill vier certificaten uitgereikt aan de leiding van Domus, De Ladder, Tour Mill lijn en Bij Sas en Beb. Voor deze belangrijke gebeurtenis waren de vrijwilligers van het platform aanwezig.

mei 2023 | Mill

Platform Mill uitreiking

Guus Fonteijn, voorzitter van het Platform Toegankelijk Mill vertelt dat het certificaat in het leven is geroepen als een blijk van waardering voor verenigingen, stichtingen, organisaties en groepen personen die op een positieve manier een belangrijke rol spelen in het verbeteren van toegankelijkheid in de samenleving voor mensen met een beperking. Het certificaat is tevens een aanmoediging voor anderen om zich ook in te zetten voor mensen met een beperking.


Guus: “Het platform wil Domus, De Ladder, Tour Mill lijn en Bij Sas en Beb tegelijkertijd bedanken. Vooral samen om een verbinding tot stand te brengen. Met elkaar, met onze werkgroep, met bestuurslid Corrie Schilderink  van de Stichting Toegankelijk Land van Cuijk en wethouder Willy Hendriks (Wmo, Welzijn & Participatie). De vier organisaties zijn met hun medewerkers elke dag in de weer de zorg op zich te nemen voor de meest zwakken in onze samenleving. Zij zijn een hoeksteen die het gebouw van de toegankelijkheid onder de meest moeilijke omstandigheden overeind houdt.”

Stichting Domus Mill
Voor het al vele jaren aanbieden van een passende woonomgeving met zorg en begeleiding voor mensen met een beperking waardoor zij naar eigen vermogen  kunnen participeren en waardig en plezierig kunnen leven.

Stichting Tour Mill Lijn 
Voor het al vele jaren aanbieden van een kleinschalige woonvorm voor jong volwassenen met een verstandelijke beperking met een (intensieve) zorgvraag. Zij bieden daarbij een stabiel, veilig en gezellig thuis dat ook nog leerzaam en stimulerend is.

Stichting De Ladder Mill
Voor het al vele jaren aanbieden van een kleinschalige woonvorm voor jong volwassenen met een verstandelijke beperking met een (intensieve) zorgvraag. Zij bieden daarbij een stabiel, veilig en gezellig thuis dat ook nog leerzaam en stimulerend is.

Bij Sas en Bep
Voor het al vele jaren aanbieden van een kleinschalige vorm van dagbesteding en werkplek met individuele ondersteuning. Een plek waar men de eigen talenten kan ontdekken en ontwikkelen en zich gewaardeerd voelt. En een waardevolle bijdrage kan leveren om op een eigen unieke manier een verbinding te maken met de samenleving.

Wethouder Willy Hendriks sprak haar waardering uit voor dit initiatief van het Platform Toegankelijk Mill. “Ik maak een diepe buiging voor jullie. Dit is nu weer zo’n mooi, kleinschalig idee waar ik van hou. Jullie eren deze organisaties voor hun werk en dat vind ik zeer positief”.

 

 

 

 

 

 

Deel dit bericht

Heeft u zelf een interessant bericht, belangrijke informatie of weet u van een verrassende ontwikkeling over toegankelijkheid en inclusie: tip ons!