Campagne

Platform Toegankelijk Mill maandelijks in de Neije krant

De stichting Platform Gehandicapten Mill (PGM) is niet meer. Wij zijn voortaan Platform Toegankelijk Mill en onderdeel van de stichting Toegankelijk Land van Cuijk.

13 april 2023 | Mill

De gezamenlijke missie van de stichting is om in de samenleving voorwaarden te scheppen en kaders te creëren die bevorderen dat mensen met een fysieke en/of verstandelijke beperking welkom zijn in de samenleving, hun eigen leven kunnen leven en kunnen participeren in deze samenleving. 

Naamsverandering
PGM was een begrip in de oude gemeente Mill en een naamsverandering kan verwarring geven. Daarom is door de vrijwilligers een campagne uitgewerkt om tot in het voorjaar van 2024 maandelijks een bericht en advertentie te plaatsen in de Neije Krant.

Uitreiking certificaten
Tijdens de campagne zullen certificaten worden uitgereikt, als een blijk van waardering voor verenigingen, stichtingen, organisaties en groepen personen.
Uitgangspunt daarbij is dat zij op een positieve manier een belangrijke bijdrage leveren in het verbeteren van toegankelijkheid in de samenleving voor mensen met een beperking.
Het certificaat is ook een aanmoediging voor anderen om zich eveneens in te zetten voor mensen met een beperking.

Het Platform Toegankelijk Mill wil het belang van toegankelijkheid in onze regio hoger op de agenda zetten door op een positieve wijze aandacht te geven aan waardevolle activiteiten en goede voorbeelden.
Daarnaast zal het platform haar activiteiten voor veilige en toegankelijke trottoirs en veiligheid voortzetten door middel van een speciale actie die in juni 2023 in Mill zal gaan plaatsvinden.

Het platform werkt samen met andere organisaties in het sociaal domein. Want het is een illusie dat je alles zelf kunt. Daarom is met elkaar afstemmen en optimaal samenwerken noodzaak. In verbinding met elkaar samen werken in het sociaal domein levert een beter resultaat op.

Platformleden Mill
Voorzitter: Guus Fonteijn
Secretaris: Mieke van de Kolk
Penningmeester: Bjorn van de Weem
Leden: Henk Kuppen, Ans Cornelissen, Guus Nooijen, Mientje Smits, Kieran Molenaar, Rini Cornelissen
Adviseur: Corné Kremers
Communicatie: Elly Meijnders

Geïnteresseerd?
Neem dan contact met ons op.
We vertellen graag meer over onze activiteiten en zijn ook benieuwd naar jouw wensen en mogelijkheden. Wanneer je belt of mailt, nemen wij zo snel mogelijk contact op.
E-mail: secretarismill@toegankelijklvc.nl
Mieke van de Kolk (secretaris)
Guus Fonteijn (voorzitter) M 06 22 55 24 27

Deel dit bericht

Heeft u zelf een interessant bericht, belangrijke informatie of weet u van een verrassende ontwikkeling over toegankelijkheid en inclusie: tip ons!