Schouwen

Schouw van gemeente  Land van Cuijk met Platform Toegankelijk Mill

De voortvarende aanpak van de gemeente Land van Cuijck van de belemmeringen op de stoepen heeft geresulteerd in een schouw met leden van het Platform Toegankelijk Mill. Wethouder David Sölez kwam met een stoet van helpende ambtenaren om zelf te bekijken waar die belemmeringen zaten.

november 2023 | Mill

Schouwen Platform Mill

Foto gekniptbykarin9017

Pilot

De gemeente streeft namelijk naar een pilotproject in Mill waarbij de genoemde obstakels en belemmeringen voor de voetgangers op de stoepen direct zullen worden aangepakt, terwijl andere een langere en meer structurele aanpak vereisen.

Samen

Aan het eind van de besprekingen en de schouw beloofde de wethouder dat de ernstigste problemen direct worden aangepakt en dat samen met het platform de schouders eronder worden gezet om alle problemen aan  te pakken. Het platform zal zelf het probleem met de groenbakken als eerste aanpakken.

Noot voor de redactie: nadere informatie bij Elly Meijnders, tel. 0653582862, sutopia1welzijn@gmail.com

Deel dit bericht

Heeft u zelf een interessant bericht, belangrijke informatie of weet u van een verrassende ontwikkeling over toegankelijkheid en inclusie: tip ons!